Siirt Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Zabıta Maaşları

Siirt Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Zabıta Maaşları

Siirt Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS P93 türünden 75 puan almış olma ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla erkek/kadın yirmi beş (25) zabıta memuru ve yirmi beş (25) itfaiye eri alınacağını duyurdu.

Siirt Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022

Siirt Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı için adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları, başvuru formu, sınav tarihi ve adresi, sınav konuları, itfaiye eri maaşları, zabıta maaşları gibi tüm detaylar yazımızın devamında.

Siirt Belediyesi Zabıta Alımı 2022

Siirt Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı 2022 Başvuru Şartları Neler?

Siirt Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı ilanına başvuru yapacak adayda en az önlisans mezunu olma şartı yanı sıra genel ve özel başvuru şartlarını da taşımaları gerekmektedir.

Siirt Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı 2022

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Adaylarda Aranan Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?

Başvuru Formu Kurumdan ya da www.siirt.bel.tr adresinden temin edilecek ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 • 3 Adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak).

Siirt Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı Başvuru Formu Tarihi ve Adresi

Siirt Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı için adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için yukarıda yer alan başvuru belgelerini 18/07/2022 tarihinden 22/07/2022 günü saat 17:00’ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi No:2 Merkez/SİİRT adresindeki Siirt Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru tarihleri arasında belediyemiz tarafından yapılacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer İlgili Yazılarımız

Sınav Tarihi ve Adresi

Siirt Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; İtfaiye Eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 22/08/2022 Pazartesi günü, Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 29/08/2022 Pazartesi günü Saat 09:00 da başlamak üzere Doğan Mahallesi 1213. Sokak No:31 Merkez/SİİRT (Sebze Hali Arkası) adresindeki Siirt Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sınav Konuları Neler?

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

 • Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
 • İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.