Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!
08.11.2022
0
A+
A-

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) İstanbul temsilciliği bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda personel alımı için sınav yapılacağını duyurdu.

Resmi Kurum resmi sitleri üzerinden yayınlanan ilanda SPK İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu kırk (40) adete kadar Uzman Yardımcısı ve on (10) adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yetersayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacağına yer verilmiştir.

SPK personel alımı sınavına katılacak olan adaylarda farklı başvuru şartları aranmakta olup, başvuru şartları, başvuru tarihi, sınav adresi, sınav konuları gibi önemli tüm bilgiler haberimizin devamında.

SPK Personel Alımı 2022 Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

40 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

– ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28 ve KPSSP45 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmiş beş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 800 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 800 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İslam İktisadı ve Finans, Yerel Yönetimler bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için;

ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.

SPK Personel Maaşları 2022 Ne Kadar?

SPK her yıl farklı dönemlerde ihtiyaç duyulan kadrolarda personel alımı için iş ilanları yayınlamaktadır. Bu ilanlara başvuru yapan adayların doğal olarak en fazla merak ettiği ve araştırdığı konuların başında personel maaşları gelmektedir.

Siz değerli okurlarımız için yaptığımız araştırmalar sonucunda ulaştığımız bazı rakamlara yazımızın bu bölümünde yer vereceğiz. Fakat bu arakamlar kesinlikle net veya birebir rakamlar olmamakla birlikte ortalama rakamlardır.

SPK bünyesinde görev alan personel maaşları en düşük 7.300 TL, ortalama 9.000 TL civarındadır. Bu rakamlar kadro derecesi, eş, çocuk ve diğer ek ödemelere göre değişiklik göstermektedir.

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

SPK Personel Alımı 2022 Başvuru Şekli

SPK personel alımı sınavına adaylar başvurularını 11/11/2022 – 25/11/2022 tarihleri arasında saat: 23:59:59’a kadar eDevlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu– Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.trweb adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve eposta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

SPK Sınav Tarihi ve Adresi

SPK personel alımı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav Ankara ve İstanbul’da yapılacak olup, adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini belirteceklerdir. Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurulun resmi internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum aynı şekilde adaylara duyurulacaktır.

SPK Sınav Konuları ve Şekli

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan, sabah ve öğleden sonraları Uzman Yardımcılığı sınavı için 6 (altı), Bilişim Uzman Yardımcılığı sınavı için 4 (dört) ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.

40 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

  • İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.
  • Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları.
  • Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.
  • Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.
  • Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.
  • Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi.

10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için;

  • Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama dilleri,
  • Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri,
  • Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet teknolojileri,
  • Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ ye çevrilmesi ve Türkçe’ den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi.

SPK İletişim Bilgileri

SPK Personel Alımı 2022

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.