Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022 – Başvuru Adresi, Tarihi ve Şartları

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022 – Başvuru Adresi, Tarihi ve Şartları
30.06.2022
0
A+
A-

Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi kurumlar üzerinden yayınladığı ilanda çok sayıda itfaiye eri alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer vermiş olduğumuz gibi unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı, genel başvuru şartlarını ve özel başvuru şartlarını taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla en az lise mezunu erkek/kadın yüz yirmi dört (124) itfaiye eri alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı ilanına başvuru yapacak erkek/kadın adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Adaylarda mezuniyet şatır yanı sıra KPPS şartı da aranmaktadır. İlan detayları yazımızın devamında.

Muğla Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022 Başvuru Şartları Neler?

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı ilanına başvuru yapacak adayda en az lisans mezunu olma şartı yanı sıra genel ve özel başvuru şartlarını da taşımaları gerekmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Adaylarda Aranan Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?

Muğla Belediyesi İtfaiye Eri Alımı başvuru formu Kurumdan veya Belediyenin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Hangi kadroya başvuracağına dair başvuru dilekçesi, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, (1 Adet)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet).

Diğer İlgili Yazılarımız

Muğla Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022 Başvuru Adresi ve Tarihi

Muğla Belediyesi itfaiye eri alımı ilanına başvuru yapacak adayların sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 28-29 Temmuz 2022 ile 01-02 Ağustos 2022 tarihlerinde mesai saatleri içinde, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav Tarihi Ne Zaman?

Muğla Belediyesi itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 15.08.2022 – 16.09.2022 (30 Ağustos 2022, 7 Eylül 2022 ve 8 Eylül 2022 tarihlerinde sınav yapılmayacaktır.) tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları Neler?

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.