Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Memur Alımı 2022 Başvuru Formu

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Memur Alımı 2022 Başvuru Formu

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lisans mezunu olma şartı farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın memur alımı yapılacağını duyurdu.

KOKSİ tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, dereceleri, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, üç (3) farklı kadroda toplamda yirmi beş (25) açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

KOKSİ memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmakta olup, başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm önemli bilgiler haberimizin devamında.

KOKSİ Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapacak?

KOSKİ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lisans mezunu olma şartı farklı kadrolarda çok sayıda üç (3) farklı kadroda toplamda yirmi beş (25) açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak.

 • Mühendis – 11 Kişi
 • Veznedar – 4 Kişi
 • Memur – 10 Kişi

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

KOKSİ memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • 5 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

KOKSİ Memur Alımı 2022

KOKSİ Memur Alımı 2022

KOKSİ Memur Alımı 2022

KOKSİ Memur Alımı 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?

KOKSİ memur alımı sınavına girmek isteyen adaylar http://www.koski.gov.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak.)
 • 5 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)

KOKSİ Memur Alımı 2022 Başvuru Tarihi

KOSKİ memur alımı sözlü sınavına katılabilmek için; Adaylar, başvuruda istenilen belgeler ile 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (KOSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56 Selçuklu / KONYA adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüz https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Tarihi ve Konuları

Sözlü sınav 09.01.2023 tarihinden itibaren sınav giriş belgesinde belirtilen tarih ve saatte KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu Tesislerinde yapılacaktır. (Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu / KONYA) Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sözlü Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.