Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022 Başvuru Formu

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022 Başvuru Formu

Konya Büyükşehir Belediyesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en önlisans mezunu olma şartı ile çok sayıda erkek/kadın memur alımı yapılacağını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer genel/özel başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, dört (4) farklı kadroda toplam yüz kırk dört (144) açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmakta olup, başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

Konya Büyükşehir Belediyesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en önlisans mezunu olma şartı ile  dört (4) farklı kadroda toplam yüz kırk dört (144) açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak.

 • Mühendis – 58 Kişi
 • Mimar – 5 Kişi
 • Memur – 56 Kişi
 • Tekniker – 25 Kişi

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 ve KPSS P93 puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İngilizce YDS’de en az (C) veya (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı sınavına girmek isteyen adaylar http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022 Başvuru Şekli ve Tarihi

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı sözlü sınavına katılabilmek için; Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19/12/2022 – 23/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No:14 Meram/KONYA) adresine başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Tarihi, Adresi ve Konuları

02/01/2023 tarihinde saat 08:30’da başlamak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No:14 Meram/KONYA)

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav konuları;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.