Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları
21.11.2022
0
A+
A-

Kahramanmaraş Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın memur alımı yapılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, dört (4) farklı kadroda toplam otuz sekiz (38) açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel/özel başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, başvuru tarihleri, kadro dağılımı gibi önemli tüm bilgiler haberimizin devamında.

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

 • Memur – 20 Kişi
 • Mühendis – 10 Kişi
 • Mimar – 5 Kişi
 • Şehir Plancısı – 3 Kişi

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022 Başvuru Şartları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan genel/özel başvuru şartları şu şekilde;

Genel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilecektir.)

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2022 Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi memur alımı  sınavına katılabilmek için başvuru esnasında istenen belgeler ile 26.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00/13.30-16.30) içerisinde şahsen, Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi No:101(Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Park) Onikişubat/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin insankaynaklaribasvuru@kahramanmaras.bel.tr mail adresine gönderilebilecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü sınava çağrılacaktır.

 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 20.01.2023 tarihinde Belediyemiz www.kahramanmaras.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu ile başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
 • Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav Tarihi, Adresi ve Konuları

İlan edilen kadrolar için 30.01.2023 – 03.02.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınav, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

Sınav Konuları

Sözlü Sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.