Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Erkek/Kadın 15 Zabıta Alımı Yapacak!

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Erkek/Kadın 15 Zabıta Alımı Yapacak!
06.08.2022
0
A+
A-

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 12.09.2022-15.09.2022 tarihleri arasında en az önlisans mezun olma şartı ile çok sayıda erkek/kadın zabıta alımı yapılacağını duyurdu.

İŞKUR aracılığı ile yayınlanan ilanda Yenişehir Belediyesi kendi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla on beş (15) zabıta memuru alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Yenişehir Belediyesi zabıta alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmakta olup, başvuru belgeleri, başvuru tarihleri, başvuru adresi gibi önemli tüm bilgiler haberimizin devamında.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Alımı 2022 Başvuru Şartları Neler?

Yenişehir Belediyesi tarafından yayınlanan zabıta alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Önlisans 2020 yılı KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Alımı 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yenişehir Belediyesi zabıta alımı sınavına girmek isteyen adaylar, www.diyarbakiryenisehir.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Diler İlgili Yazılarımız

Yenişehir Belediyesi Zabıta Alımı 2022 Başvuru Şekli ve Tarihleri

Yenişehir Belediyesi zabıta alımı için adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 12.09.2022-15.09.2022 tarihleri arasında Fabrika Mahallesi 763. Sokak No:3 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan Yenişehir Belediyesi Ana Hizmet Binası çok amaçlı toplantı salonuna (Evlendirme Salonu) mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sınav Yeri ve Konuları

Yenişehir Belediyesi zabıta alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 10.10.2022–13.10.2022 tarihinde saat 09:00 da başlamak üzere, Elazığ Caddesi Fabrika Mah. 814 Sokak Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Seyrantepe Spor Kompleksinde yapılacak olup, öncelikle sözlü sınav daha sonra uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat Konularını kapsayacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.