Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Memur Alımı 2022 İş Başvuru Formu

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Memur Alımı 2022 İş Başvuru Formu
27.10.2022
0
A+
A-

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda erkek/kadın memur alımı yapılacağını duyurdu.

BUSKİ tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

BUSKİ memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel/özel başvuru şartları aranmakta olup, başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, başvuru tarihleri, sınav yeri ve adresi gibi önemli tüm bilgiler haberimizin devamında.

BUKSKİ Memur Alımı 2022 Başvuru Şartları Beler?

İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları Neler?

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?

BUSKİ memur alımı başvuru formu, kurumdan veya Kurumun https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru internet adresinden temin edilecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir).
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir).
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
 • Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.)

BUKSKİ Memur Alımı 2022

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2022

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022

BUSKİ Memur Alımı 2022 Başvuru Adresi ve Tarihi

BUSKİ memur alımı sınava katılabilmek için adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/12/2022 – 16/12/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru adresine eklenecektir.

 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BUSKİ Memur Alımı 2022 Sınav Tarihi ve Konuları

BUSKİ memur alımı için sözlü sınav 11/01/2023 tarihinde Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sözlü Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve  Uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.