Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022 Başvuru Formu

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022 Başvuru Formu
04.08.2022
0
A+
A-

Bursa Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 12/09/2022 – 16/09/2022 tarihleri arasında erkek/kadın seksen beş (85) itfaiye eri alımı yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer genel/özel başvuru şartlarını taşıma kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yolu ile itfaiye eri alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranmakta olup, adaylarda arana genel/özel başvuru şartları, başvuru belgeleri, başvuru tarihleri, itfaiye eri maaşları gibi önemli tüm bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bursa İtfaiye Eri Alımı 2022 Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen İtfaiye Eri Kadrolarına atanmak için başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip sahip olmaları gerekmektedir.

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • İtfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. (10.10.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Bursa İtfaiye Eri Alımı 2022

Başvuru Belgeleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı sınavına girmek isteyen adaylar 12/09/2022 – 16/09/2022 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurularak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer Güncel İlanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022 Başvuru Tarihi ve Şekli

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı ilanına başvuru yapacak adaylar yukarıda yer vermiş olduğumuz adres üzerinden başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 12/09/2022 – 16/09/2022 tarihleri mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat ( 09:00 – 16:00 arasında) Belediyenin; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. No: 1 D Blok Zemin Kat adresine başvuru belgelerini teslim ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında yapılacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediye tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Bursa İtfaiye Eri Alımı 2022 Sınav Konuları, Tarihi ve Adresi

İtfaiye eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 10/10/2022 tarihinde saat 10:00’da başlamak üzere Soğukkuyu Mah. Site Cad. No: 16 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Busmek Hürriyet Sınava Hazırlı Merkezinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav ise 12/10/2022 – 21/10/2022 tarihleri arasında Şirinevler, E106 Sok. No: 2 Yıldırım/BURSA adresinde bulunan Vakıf Bera Kent Parkı Spor Tesislerinde gerçekleştirilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları Neler?

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları kapsar.

Uygulamalı sınav kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.