Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Adana Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile çok sayıda erkek/kadın itfaiye eri ve memur alımı için ilan yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre lise mezunu adayların KPSS P94 türünden 50 puan, önlisans mezunu adayların KPSS P93 türünden 50 puan, lisans mezunu adayların KPSS P3 türünden 50, 60, 75 puan almış olmak ve diğer şartları taşımak kaydıyla, yetmiş beş (75) itfaiye eri, bir (1) fizikçi, dört (4) memur olmak üzere belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağı ilanen duyurulmuştur.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ve memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmakta olup, başvuru şartları, başvuru formu, başvuru belgeleri, başvuru tarihi, itfaiye eri maaşları, memur maaşları gibi tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

Adanan büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ve memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda mezuniyet ve KPSS şartı yanı sıra yaş ve boy/kilo gibi bazı özel şartlarda aranmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2022

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Şartları Neler?

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Adaylarda Aranan Özel Başvuru Şartları Neler?

 • İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • İtfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Başvuru Belgeleri Neler?

Başvuru Formu Kurumdan veya Belediyenin www.adana.bel.tr resmi internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Memur Alımı 2022 Başvuru Tarihi

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ve memur alımı ilana başvuru yapacak adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 18.07.2022 – 22.07.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/Adana adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda belediyenin personel@adana.bel.tr e-posta adresine gönderilecektir.

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Adana Büyükşehir Belediyesi (Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/Adana) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İtfaiye

 Eri kadrosuna başvurular

Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Diğer İlgili Yazılarımız

Sınav Adresi ve Tarihi

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ve memur alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 22/08/2022 – 26/08/2022 tarihileri arasında yapılacak olan sözlü sınav Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/ADANA adresinde, 22/08/2022 – 26/08/2022 tarihleri arasında yapılacak olan uygulamalı sınav ise Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri No:18 Yüreğir/ADANA adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve / veya uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Uygulamalı Sınav:

İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.